What's new

Latest resources

MyPage - Multi-Sections Parallax Unbounce Template
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Updated
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Updated
[DBTech] DragonByte Mail dinhphucv
Create newsletter emails to your members.
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Updated
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Updated
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Updated
Multipurpose Powerpoint Template V21
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Updated
Multipurpose Powerpoint Template V2
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Updated
Multipurpose - Mobile App Flyer Template 02
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Updated
Multi-purpose Magento Theme - Sneakers Store
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Updated
[cXF] Hide resource downloads and views count dinhphucv
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
2
Updated

Latest profile posts

Bcat
Bcat
A còn chưa xem hết các update từ bản beta 1. Mà endpoints này khá tiện
dinhphucv
dinhphucv
Em dùng đơn giản nên cũng không hóng lắm. API thì khả năng mở rộng khá nhiều, cũng thích gửi mail qua API hơn là SMTP, thằng SMTP mà gửi sll đôi khi lỗi.
Bcat
Bcat
API thì đc thì vác teamplate html trên mạng và ghép nối api như của tinhte
Vô hiệu hóa đc thì vô hiệu hóa tl đi bác
X
xyz678
là sao hả bác
Bcat
Bcat
vô hiệu hóa đc chưa bác
X
xyz678
@Bcat dạ chưa. e có hiểu gì đâu ạ, xóa trong folder ạ?
Top