[TH] Reactions

[TH] Reactions 1.0.14

No permission to download

dinhphucv

Well-known member
Staff member
Administrator
Moderator
Uploader
XF Premium
Qua 2.1 thì dư vài icon nếu update.
Căn bản là nó chỉ là bản vá lỗi khi upgrade lên xen 2.1, vẫn chưa khuyến khích sử dụng trên 2.1
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)

Top