Một số add-on request

dinhphucv

Well-known member
Staff member
Administrator
Moderator
Uploader
XF Premium
Credits
2.246
https://brivium.com/resources/advanced-thread-rating.354/

Addon này chủ thớt ơi, có cách nào làm google structured data for xeforo 2 MÀ Ko cần cài add-on này không, cho user rating bài viết.
Cái nào nên thêm thì mới thêm, cái nào không thực sự cần thiết thì thêm làm gì cho nặng. Với diễn đàn thì thực sự là không cần. Còn cách thì tất nhiên là có chỉ có điều là phải tự tìm hiểu thôi vì ít ai cần nên là phải tự mò từ những thứ đơn giản nhất. Bản chất diễn đàn khá phức tạp, và đâu phải ai cũng đánh giá, vậy sẽ có không ít bài 0 sao :))
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)

Chủ đề tương tự

Chủ đề thịnh hành

Top