Mod lại bài viết của chủ topic nằm ngang và có ảnh như tinhte

dinhphucv

Well-known member
Staff member
Administrator
Moderator
Uploader
XF Premium
Credits
2.246
Ảnh cover như tinh tế có thể dùng add-ons [TH] Covers
Bài viết nằm ngang thì có thể dùng style Flat Awesome +
Hoặc có thể thay đổi temple [XFTR] Horizontal Postbit Design
 

dinhphucv

Well-known member
Staff member
Administrator
Moderator
Uploader
XF Premium
Credits
2.246
Có vẻ không ổn bản null này ở 2.1 fail hết: http://prntscr.com/lu9rs5
Là do bạn dùng XenForo 2.1, tất cả hiện tại chỉ hỗ trợ 2.0 nên là không dùng được!
Còn cái NULL trong xuất hiện trong lỗi không phải do code nulled đâu! Tất cả các code bây giờ không cần bản quyền vẫn dùng được!
 

tokyo

New member
Credits
126
Là do bạn dùng XenForo 2.1, tất cả hiện tại chỉ hỗ trợ 2.0 nên là không dùng được!
Còn cái NULL trong xuất hiện trong lỗi không phải do code nulled đâu! Tất cả các code bây giờ không cần bản quyền vẫn dùng được!
Mình vừa cài lên bản 2.0.11 vẫn bị lỗi đó :)
 

dinhphucv

Well-known member
Staff member
Administrator
Moderator
Uploader
XF Premium
Credits
2.246
Mình đang dùng bình thường ngay trên diễn đàn này đây!
 

dinhphucv

Well-known member
Staff member
Administrator
Moderator
Uploader
XF Premium
Credits
2.246
Mình đã dùng một thời gian rồi, không sao cả nhưng việc để cover nó làm tốn tài nguyên nên mình gỡ!
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)

Chủ đề tương tự

Chủ đề thịnh hành

Top