Resource icon

[MMO] Hide 2.0.4

No permission to download

dinhphucv

Well-known member
Staff member
Administrator
Moderator
Uploader
XF Premium
dinhphucv submitted a new resource:

[MMO] Hide - Hide content by various parameters for XenForo 2

Add-on allow to hide content by various parameters. By using this add-on, users have to interact to view the content, a good way to prevent "leechers".

Currently, this add-on support:
  • Hide text for groups
  • Hide text by number of likes
  • Hide text by number of messages
  • Hide text until post a reply and react
  • Hide text until post a reply or react
  • Hide text for specific users
  • ...
In addition, there are permissions in User group permissions allow to bypass the...
Read more about this resource...
 

tokyo

New member
Cái này hay nè, tăng tích tương tác, mà có vẻ trang xenforo.info die r thì phải, ảnh die hết.
 

dinhphucv

Well-known member
Staff member
Administrator
Moderator
Uploader
XF Premium
Cái này hay nè, tăng tích tương tác, mà có vẻ trang xenforo.info die r thì phải, ảnh die hết.
Xem bình thường mà!
 

tokyo

New member
Bản 2.0 thì dùng thỉ comment mới hiển thị thì không ăn thua, chỉ cần like là nó hiển thị trong khi mình chọn là reply mới hiển thị.
 

dinhphucv

Well-known member
Staff member
Administrator
Moderator
Uploader
XF Premium
Bản 2.0 thì dùng thỉ comment mới hiển thị thì không ăn thua, chỉ cần like là nó hiển thị trong khi mình chọn là reply mới hiển thị.
Phải xem kỹ bác ơi, có tùy chọn reply hoặc like nữa
 

tokyo

New member
Phải xem kỹ bác ơi, có tùy chọn reply hoặc like nữa
Mình có test thử chọn reply thì mới hiện, mà xong cái nhấn like là hiện luôn, hehe. Chắc đợi bản update của vendor.
 

vuicode

New member
mình cài nhưng chỉ cần login là xem được không cần trả lời hay like gì cả. [REPLYANDTHANKS]thanks[/REPLYANDTHANKS] vẫn xem đc khi người dùng đăng nhập
 

dinhphucv

Well-known member
Staff member
Administrator
Moderator
Uploader
XF Premium
Chỉnh quyền nữa, chọn nhóm nào cần ẩn nữa!
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)

Chủ đề tương tự

Top