Có bao nhiêu website dùng chung IP với bạn?

dinhphucv

Well-known member
Staff member
Administrator
Moderator
Uploader
XF Premium
Credits
2.251
Đối với shared hosting thì việc dùng chung địa chỉ IP với những trang web khác là điều bình thường khi mà rất rất nhiều tài khoản chia sẻ tài nguyên trên cùng một máy chủ vật lý. Tuy nhiên nếu như có quá nhiều trang web cùng dùng chung địa chỉ IP với bạn thì có lẽ bạn nên đổi sang nhà cung cấp khác. Việc sử dụng chung địa chỉ IP mang rất nhiều mối nguy hại đến trang web của bạn. Đôi khi bạn chả làm gì cả mà IP vẫn bị vào sổ đen dẫn đến việc email hay trang web của bạn bị đánh dấu spam, tệ hơn là chứa mã nguồn độc hại. Vậy làm thế nào để biết có bao nhiêu website dùng chung IP với bạn.
Sử dụng công cụ: https://viewdns.info/reverseip/
Phải nói thêm công cụ này không hiện hết tất cả những trang web có cùng địa chỉ IP với bạn. Nguyên nhân có thể do một số trang web dùng CloudFlare để proxy hay trang web đó chưa được index chẳng hạng, vậy nên con số thực tế sẽ nhiều hơn đáng kể những gì mà công cụ này hiển thị. Bạn nên cân nhắc đổi nhà cung cấp khi thấy có quá nhiều trang web dùng chung địa chỉ IP với bạn!
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)

Chủ đề tương tự

Chủ đề thịnh hành

Top